Back to bug 22950

Who When What Removed Added
yshteinman 2014-09-12 14:42:35 UTC CC yshteinman
arpitj 2014-09-15 07:47:02 UTC Priority --- Normal
Status NEW CONFIRMED
CC arpitj
jas 2014-09-23 01:17:05 UTC Resolution --- INVALID
Status CONFIRMED RESOLVED

Back to bug 22950